Jäikö avaimet kotiin?

Voit tilata ovenavauksen taloyhtiösi kiinteistöhuollon palvelu/päivystysnumerosta. Numerot löytyvät pääsääntöisesti kiinteistön ulko-ovista. 

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Ovi voidaan avata vain talonkirjaan/väestötietojärjestelmään asukkaaksi merkitylle henkilölle.

Avainturvahenkilö

Meillä avaimista vastaava henkilö on Antti Mäkinen, joka toimii meillä turvasuojaajana ja vastaavana hoitajana.  

Hän luovuttaa käyttötarpeen mukaan avaimet kuittausta vastaan ja seuraa palautuksia. 

Avaimet säilytetään hälyttimillä suojatussa tilassa, johon pääsy on valvottua. Avainturvakaappimme on kiinnitetty seinän rakenteisiin ja täyttää standardivaatimukset. Autoissamme avaimia kuljetetaan lukituissa säilytyslaatikoissa ja käytettäessä avain on aina haltijan välittömässä hallussa.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luvanvaraiseksi ->

Pyydä tarjous

Avainturvallisuus vai lukitusturvallisuus?

Avainturvallisuus on eri asia kuin lukitusturvallisuus.

Sen ylläpito vaatii ennen kaikkea vastuullista asennetta. Liian monessa taloyhtiössä avainturvallisuus päästetään rempalleen niin, ettei tilanteen korjaamiseksi ole tehtävissä muuta kuin kallis lukkoremontti.

Turvallisuuskysymyksissä puhutaan usein suureen ääneen varmuuslukoista eikä siitä missä ovat avaimet, joilla lukoista kuljetaan.

Monessa taloyhtiössä keskeinen motiivi tehdä lukitusremontti on se, että avainturvallisuus on surkealla tolalla. Tilanteeseen on jouduttu, koska avaimia on jaettu vuosien mittaan leväperäisesti milloin kenellekin pyytäjälle ja ainoa kirjanpito on epämääräiset harakanvarpaat arkistokaapin perälle hautautuneessa kansiossa.

Pahimmillaan teillä tietymättömillä on usein vahvoja avaimia, kuten yleis- ja huoltoavaimia.

 

Kun avainhallinta hoidetaan oikein, eivät kiinteistön ylläpidossa tapahtuvat muutokset, kuten siivousfirman ja huoltoyhtiön tai näiden henkilökunnan vaihtuminen, horjuta saavutettua turvallisuustasoa.

 

Onko sinun avainhallintasi kunnossa?

Asiasta kannattaa ottaa selvää. Selvitä, miten asia hoidetaan sinun organisaatiossasi, kiinteistössäsi tai palveluntuottajallasi. Onko laatutaso riittävä, ja tukeeko toimitapa investoinnin mahdollisimman pitkää elinkaarta?

 

Lue lisää asiakkaistamme

Asiantuntevalla avainhallinnalla varmistetaan lukitusjärjestelmäinvestoinnin pitkäkestoisuus

Millä tavalla puutteet avainturvallisuudessa saattavat ilmetä taloyhtiöissä?

Esimerkiksi niin, että yhteisissä tiloissa saattaa liikkua luvattomia vieraita, avaimet ovat vanhoja eli niitä voi teettää vapaasti, porraskäytävien ulko-ovet ovat auki eikä lukkoja huolleta säännöllisesti. Lukitusjärjestelmät (sekä mekaaniset että sähköiset tai muut vastaavat lukot) avaimineen muodostavat perusjärjestelmän, jonka kunnossapidosta vastaa yhtiö eli lukitusjärjestelmän huoltoon ja ajantasaistamiseen kannattaa panostaa.

Lukkosarjoituksen uusimista on hyvä harkita säännöllisin väliajoin ja esim. ison korjaushankkeen jälkeen, jolloin avaimia saattaa olla ajautunut usealle eri taholle.

Tärkeä avainturvallisuutta edistävä dokumentti taloyhtiöissä on lukitussuunnitelma. Suunnitelmasta käy ilmi kaikki kiinteistön lukot ja avainmäärät eli sen avulla tiedetään, millainen lukko on asennettu mihinkin oveen. Lisäksi siitä käy ilmi, mihin kaikkialle tietyllä avaimella pääsee eli esimerkiksi A-rapun avaimella pääsee myös B-rappuun, sillä siellä sijaitsee yleinen pesutupa.

Avainhallinnan perusedellytys on, että jokainen avain on leimattu yksilöivällä tunnuksella. Avaimeen ei tietenkään merkitä asuntoa, jonka oveen se sopii. Laadukkaassa lukitussuunnittelussa leimaus tehdään epäkronologisesti siten, ettei satunnainen löytäjä osaa yhdistää avainta ja lukkoa toisiinsa.

 

Pyydä tarjous

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy (Y-2060441-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Iiro Kovanen
044 2787 514
iiro.kovanen@ekp.fi

Henkilörekisterin nimi

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
iiro.kovanen@ekp.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna