Sammaleenpoisto – Kiinteistöhuolto Rauma, Eurajoki, Lappi, Luvia, Pori

Sammal kuluttaa niin tiili- kuin huopakatonkin tehokkaasti, jos sitä ei poisteta ajoissa. Lumi, jää, sateet ja tuiskut rapauttavat katteen pintaa ja tekevät siitä optimaalisen kasvualustan sammaleelle ja muulle kasvustolle.  Mitä karheampi ja huokoisempi katemateriaalin pinta on, sitä helpommin kasvillisuus pääsee siihen tarttumaan

Katolle kertynyt kasvusto voi hidastaa merkittävästi veden ja kosteuden poistumista katolta. Pitkällä aikavälillä se rasittaa katemateriaalia, koska kate joutuu olemaan käyttöiästään yhä suuremman osan kosteana.

Keväällä kuormaa lisää puista lentävä lehtimahla ja syksyllä taas lehdet.

Huolto on tarpeen kaikille alle 10 vuotta vanhoille tai vasta suojakäsitellyille tiili- ja mineriittikatoille, sekä huopakatoille, joille sammalta on alkanut kertyä. Kun sammal ei ole vielä päässyt nakertamaan kattoa kauttaaltaan, riittää huolloksi usein painepesun sijaan mekaaninen puhdistus ja sammaleenestoaineen käyttö. Näin uuden pinnoituksen tarve ja mahdollinen kattoremontti siirtyvät vuosilla eteenpäin.

Pyydä tarjous

Sammal haurastuttaa kattoa

Kun kattotiilet tulevat tehtaalta, niissä on valmiiksi pinnoite, joka suojaa tiiltä lialta ja kosteudelta. Ajan saatossa pinnoite kuitenkin kuluu, jolloin paljas tiili tulee esiin. Suojaamaton kivi kerää kosteutta ja siinä alkaa pikkuhiljaa kasvaa sammal.

Taloa ympäröivät puut varjostavat kattoa ja pudottavat sen pintaan lehtiä ja muuta eloperäistä materiaalia. Tämä luo katolle otollisen kasvualustan sammaleelle ja esimerkiksi jäkälälle ja levälle. Kun sammal pääsee iskemään kattoon, se alkaa nopeasti rapauttaa sen pintaa. Tämä johtuu pakkasrapautumisesta, joka syntyy, kun sammal syö esimeriksi tiilikatossa tiilen sisässä olevaa kalkkia, jolloin vesi pääsee tiilen sisään. Tiilen sisällä oleva vesi jäätyy pakkasella, jolloin se laajenee ja rapauttaa kiveä. Sama ilmiö tapahtuu myös muille kattotyypeille.

Rapautumisen seurauksena katon vuotoriski suurenee. Katon paino myös nousee kattopinnan rapautuessa, mikä altistaa sortumille. Luonnollisesti sammal- ja muu kasvusto vaikuttavat myös katon ulkonäköön. Vihertävä katto on huolimattoman ja epäsiistin näköinen.

Sammal itsessään on vaaraton sekä katolle että talon asukkaille. Sammaleen ongelma on kuitenkin siinä, että se sitoo itseensä vettä paljon enemmän ja huomattavasti pidempään kuin pelkkä tiili.

Kun lämpötila sitten vaihtelee nollan molemmin puolin, tiilessä oleva vesi laajenee ja supistuu. Tämä aiheuttaa pakkasrapautumista eli pieniä halkeamia tiilessä, mikä alkaa vähitellen rikkoa tiiliä.

Kokonaan hoitamattomana tiilikatto alkaa murentua noin 30 vuoden iässä, jolloin ainoa järkevä vaihtoehto on kattoremontti.

 

 

Puhdas katto suojaa koko taloa

Katto suojaa kaikkea sen alla olevaa, mutta sen kunnon merkitystä aliarvioidaan usein. Pienellä ylläpidolla voidaan kuitenkin paitsi hidastaa katon rapautumista ja pidentää sen huoltoväliä pintakäsittelyn osalta, suojata myös koko taloa. Sammaleen poisto katolta pitää katon hyväkuntoisena ja kestävänä.

Sammal poistetaan mekaanisesti sekä sammalleentorjunta-ainetta hyväksikäyttäen niin, että sammal saadaan itiöstöineen tuhottua katolta. Sammaleen poisto on sitä helpompaa, mitä vähemmän sitä on ehtinyt katolle kertyä. Siksi katon säännöllinen puhdistaminen on katon kunnossa pysymisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy (Y-2060441-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Iiro Kovanen
044 2787 514
iiro.kovanen@ekp.fi

Henkilörekisterin nimi

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
iiro.kovanen@ekp.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna