Referenssit – Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy

Kokonaisvaltainen kiinteistöhuoltomme, jonka tehtävät yksilöidään sopimuksessa, kattaa mm:

 • Kesätyöt
 • Talvikunnossapito
 • Kiinteistön yleis- ja tekninen valvonta
 • Liputukset
 • Pienet remontit
 • 24/7 päivystyksen
 • Roskien poistot ulkoalueita
 • Siivouspalvelut (yhteistyösopimus KAIKU siivouspalvelut Oy:n kanssa syksystä 2014 alkaen)


Tutustu referensseihimme ja työskentelymme eri osa-alueisiin!

Pyydä tarjous

Kokonaisvaltainen kiinteistöhuolto

Asiakkaitamme mm:

    

   Länsi-Suomen OP-Isännöinti Oy 

   

 

Pyydä tarjous

Kesätyökohteet ja syyskunnossapito

Kesätöihin sisältyy mm. 

 • Nurmikoiden leikkuu
 • Nurmikoiden kokonaisvaltainen hoito (uudistaminen, paikkakorjaukset, lannoitukset jne.)
 • Viheralueilla olevat kukkaistutukset, pensaat, puut ja aidat (joko kiinteä sopimus tai erillinen projekti)
 • Piha-alueiden ja terassien rakentaminen, korjaaminen sekä esim. laatoitustyöt 
 • Ammattilaisten tekemä piha- ja viheralueiden suunnittelu
 • Syyskunnossapito: viheralueiden valmistaminen talveen (lehtien poisto, puiden ja pensaiden leikkaukset, syyslannoitukset ym.)

Työkohteita Eurajoella ja Raumalla on yhteensä runsaat 200, siksi kesäisin palkkaamme nuoria kesätyöntekijöitä vuosittain noin 10 henkilöä.

Ulospäin näyttävä referenssi on jo monen vuoden ajan ollut Eurajoen kunnan kukkien kokonaisvaltainen hoito. Alkaen kukka-alueiden ja -ruukkujen suunnittelusta. Keväällä istutetaan n. 2000 orvokkia, kesällä kesäkukat sekä syksyllä kanervat/callunat kaikkiin alueisiin ja "astioihin". Kastelu, lannoitus ja muu huolenpito takaavat silmiä hiveleviä näkyjä koko vuoden kiertoon.

Pyydä tarjous

Talvikunnossapito

Talvikunnossapito käsittää mm:

 • Pihojen, pysäköintialueiden ja kulkureittien auraus.
 • Käsilumityöt.
 • Teollisuusalueiden talvikunnossapitotyöt.
 • Liukkauden esto hiekoitussepelillä. (Kuuluu vuosihintaan tai veloitetaan kulutuksen mukaan. Vaihtoehto mainitaan aina sopimuksessa.)
 • Lumen poisajo. (Sovittava erikseen,  erillishinnoittelu.)
 • Keväällä hiekoitushiekan poisto alueilta sekä mahdollisesti nurmikoille aurauksen yhteydessä joutuneena. (Sopimuksen mukaan tai erillishinnoiteltuna.)
 • Mahdollisten talvikunnossapidosta aiheutuneiden vahinkojen korjaus.

HUOM. Liikekiinteistöissä yleinen valmiusaika on aamulla klo 6.00 mennessä. Muissa kohteissa pääsääntöisesti aamupäivän aikana.

Hoidettavia kohteita on sekä Eurajoella että Raumalla kummassakin runsas 200 eri aluetta.

Muut kohteet

Yrityksellämme on kevytöljypolttimien huolto- ja asennuspätevyys ja -lupa (TUKES). Yksittäisiä koneurakointikohteita ja pienimuotoisten erillistöiden suorituksia on lukuisissa, varsinaisten huoltokohteidemme ulkopuolella olevissa kohteissa huomattava määrä.

Osuuskauppa KEULA on merkittävä yksittäinen työllistäjämme koko KEULAN toimialueella, käsittäen esimerkiksi kauppakärryjen ja korien vuosittaisen pesun.

Pyydä tarjous

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy (Y-2060441-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Iiro Kovanen
044 2787 514
iiro.kovanen@ekp.fi

Henkilörekisterin nimi

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
iiro.kovanen@ekp.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna