Kevätistutuksia – Orvokkien istutus ja hoito

Nyt on paras aika laittaa kauniit ja kestävät orvokit maahan ja ruukkuihin. Orvokit kestävät hyvin pikku pakkasia, ja vaikka kylmä sää saisi ne nuokkumaan, auringon lämmittäessä orvokit piristyvät nopeasti.

Orvokin hoito-ohjeet:

Istutuspaikka

Orvokit viihtyvät niin auringossa kuin varjossakin, joten puolivarjoinen paikka on ihanteellinen.

Kasvualusta

Orvokit kannattaa istuttaa laadukkaaseen, ravinteikkaaseen multaan, kuten kesäkukkamultaan, joka on kosteutta pidättävää ja peruslannoitettua.

Ravinteet ja kastelu

Lannoita säännöllisesti kastelulannoitteella. Kastelujen välillä kannattaa antaa mullan kuivahtaa välillä. Hyvänä vinkkinä kasteluntarpeesta kertoo mullan kokeileminen sormella, jos multa tarttuu sormeen, lykkää kastelua vielä. Auringonpaisteessa kastelun tarve lisääntyy.

Kuihtuneita kukkia kannattaa nyppiä pois, niin orvokki jaksaa kukkia runsaasti ja kehittää uusia nuppuja.

 

 

Kuusiaidan hoito ja leikkaus

 

Hoidettu kuusiaita on pitkäikäinen ja omistajan ylpeydenaihe. Kuusiaidan hoitoa pidetään turhaan työläänä, se on yllättävän helppoa, kunhan hoidat kuusiaitaa säännöllisesti. Säännöllisillä hoitoleikkauksilla saat kuusiaidasta näyttävän, tuuhean, tasapainoisen ja lumikuormia kestävän silmänilon pihallesi.  Kuusiaidan säännöllinen leikkaaminen aloitetaan parin vuoden kuluttua istutuksesta. Hoitamattomana kuusiaita on oikea kammotus ja sen alasleikkaus ei auta kuusiaitaa elpymään loistoonsa. 

 

Kuusiaidan istuttamisessa kannattaa ottaa huomioon kasvupaikka, aurinkoinen tai puolivarjoinen paikka on paras. Ihanteellinen kasvu paikka on hapan maa, jossa on kosteutta ja ravinteita kohtalaisesti. Taimet kannattaa istuttaa tiheästi, 3 tainta metrille. 

 

 

Miten ja milloin kuusiaitaa leikataan?

Kuusiaidan leikkaamisen tyypillisiä ajankohtia ovat kevät ja syksy, hyvä aika väli on marras-maaliskuu, kun lämpömittari on plussan puolella ja kuusiaita sula lumesta. Kuusiaita leikataan, kun se on lepotilassa, juuri ennen kasvua ja sen jälkeen. 

Aitaa typistetään sivuilta, jolloin poistetaan edellisen vuoden kasvustoa. Vuosittain aidan sivustoille jätetään uutta kasvua vain parisen senttiä. Liikaa ei kannata leikata, sillä vain nuoriin versoihin muodostuu silmuja. Eli oksia ei saa leikata vanhaan vuosikasvuun saakka. Latvat katkaistaan vasta sitten, kun kuusiaita on halutun korkuinen.

Kuusiaita muotoillaan ylöspäin kapenevaksi ja teräväkärkiseksi, A:n muotoiseksi, sillä leveä aita kerää suuret määrät lunta ja samalla varmistetaan alempien oksien valon saanti. Aidan muoto voi kärsiä ja oksat murtua lumimäärän suuruudesta. Liian leveän kuusiaidan sisemmät neulaset varisevat valon puutteesta, jolloin aidasta tulee harva.

Leikkaa kuusiaita joka vuosi samaan tapaan, älä jätä välivuosia hoitoleikkauksiin. 

 

Meiltä saat apua kuusiaidan hoitoleikkauksiin tarvittaessa! 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy (Y-2060441-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Iiro Kovanen
044 2787 514
iiro.kovanen@ekp.fi

Henkilörekisterin nimi

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Eurajoen Kiinteistöpalvelu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
iiro.kovanen@ekp.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna